NARTY i SNOWBOARD

Lekcje jazdy w każdym wieku

i na wszystkich poziomach

Narciarscy wyjadacze, adepci szusowania, snowboardowi szaleńcy – szykujcie się na niezapomniane doznania z Bacą! Oferta naszej Szkółki Narciarskiej obfituje w wyzwania niezależnie od stopnia biegłości. Szkolimy dzieci, dorosłych, seniorów, stawiających pierwsze kroki i tych, którzy chcą ścigać się z wiatrem.

Oferujemy zajęcia w grupach do 5 osób. Nasi instruktorzy to doświadczeni pasjonaci, dobierający trasy pod kątem zaawansowania Klientów – tak, aby zapewnić każdemu maksimum bezpieczeństwa i dobrej zabawy na stoku! Nauczanie odbywa się zgodnie ze standardami Polskiego Związku Narciarskiego.

OFERTA SZKÓŁKI

W zależności od ilości wolnego czasu oraz intencji proponujemy następujące pakiety:

Kurs 5-dniowy

poniedziałek - piątek
450 zł 5 x 2 godziny

Bardzo efektywny kurs, pozwalający nowicjuszowi w kilka dni nauczyć się całkowicie samodzielnej jazdy.

Kurs weekendowy

sobota - niedziela
250 zł 2 x 3 godziny

Intensywny dwudniowy kurs dla tych, którzy chcą z własnych ciał i czasu wycisnąć absolutny MAX!

Kurs 3-dniowy

poniedziałek - środa / środa - piątek
250 zł 3 x 2 godziny

Zrównoważony pod względem intensywności kurs, idealny na powrót do formy lub jako trening w serii.

LEKCJE INDYWIDUALNE

Wycisk, zwarta grupa i otwarty stok. Czego chcieć więcej?
 1. 1 os.
 2. 2 os.
 3. 3 os.
 • 1 h
 • 100 zł
 • 130 zł
 • 160 zł
 • 2 h
 • 180 zł
 • 220 zł
 • 260 zł
 • 3 h
 • 260 zł
 • 300 zł
 • 340 zł

LEKCJE GRUPOWE

Dla przyjaciół lub rodzin, które chcą pozostać razem na stoku
 • 4/5 os.
 • 6/8 os.
 • 9/10 os.
 • 1 h
 • 200 zł
 • 245 zł
 • 300 zł
 • 2 h
 • 370 zł
 • 460 zł
 • 550 zł
 • 3 h
 • 550 zł
 • 680 zł
 • 800 zł

Najczęstsze PYTANIA

oraz nasze ODPOWIEDZI

Jesteśmy szkółką mobilną, działającą na terenie całego Podhala. Zapewniamy Państwu komfort wyboru różnorodnych lokacji, takich jak Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Gliczarów, Ząb, Zakopane, Witów, etc. Bogaty wybór stoków pozwala przeprowadzać lekcje nieopodal miejsca zakwaterowania bez nadkładania drogi. Preferujemy mniejsze ośrodki, by nie tracić czasu w kolejkach oraz zwiększyć bezpieczeństwo kursantów na trasach. Pełna lista stoków dostępna pod tym adresem.

Lekcje odbywają się na stoku wyznaczonym przez szkółkę lub wybranym przez Was (grupy zorganizowane). Osoby zaczynające przygodę ze sportami zimowymi kierowane są na łagodne stoki, by sukcesywnie próbować sił na trudniejszych trasach. Pierwsza lekcja rozpoczyna się instrukcjami obsługi sprzętu, zasadami poruszania się po stoku itd. Każdą lekcję poprzedza rozgrzewka, niezbędna do bezpiecznego przebiegu zajęć

Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze „na cebulkę”, aby nie było nam za gorąco lub za zimno. Śledźmy prognozy pogody, aby dobrać strój odpowiednio do warunków. Nieodzowne jest prawidłowe nawodnienie organizmu oraz porządne góralskie śniadanie.

Jako szkółka nie wypożyczamy sprzętu. Chętnie pomagamy przy wyborze nart lub deski i współpracujemy z wypożyczalniami, które możemy państwu polecić. Praktycznie na każdym stoku znajdziecie wypożyczalnię sprzętu, z której można skorzystać przed lekcją.

Dojazd na stok nie jest wliczony w cenę lekcji. Aby skorzystać z usługi transportu, należy nie później niż 24h przed rozpoczęciem zajęć poinformować o tym telefonicznie Szkółkę.

Lekcje prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów, z zapewnieniem kursantom rygorystycznych standardów bezpieczeństwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nasi instruktorzy to doświadczeni pedagodzy, pracujący regularnie z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku. Wiemy jak egzekwować reguły BHP w duchu dobrej zabawy. Serdecznie zachęcamy też opiekunów do przyglądania się poczynaniom swoich pociech.

Zacząć można naturalnie w każdym wieku, jeśli chęć i kondycja dopisują. Sugerowany minimalny wiek dla dzieci to 3 lata dla nauki jazdy na nartach i 5 lat dla jazdy na snowboardzie.

Jesteśmy szkółką z zamiłowania – zależy nam na zadowoleniu wszystkich uczniów: od tych opornych po akrobatów stoków i dzieci ludzi śniegu. Gdy ktoś widocznie odstaje od grupy, błyskawicznie przenosimy taką osobę do grupy o właściwym poziomie trudności. Mamy się uczyć, nie męczyć ani nudzić!

Uczestnicy kursów grupowych dobierani są stosownie do umiejętności, aby najefektywniej wykorzystać czas przeznaczony na naukę. Lekcje grupowe dają lepszy efekt ze względu na zdrową, sportową rywalizację między uczestnikami i wzajemne motywowanie się do przekraczania trudności.

Kiedy pilnuje się zasad bezpieczeństwa, nie ma się czego bać! Nasi uprzejmi instruktorzy cierpliwie, krok po kroku wytłumaczą jak przełamać irracjonalny strach i rozpocząć ekscytującą przygodę z nartami i/lub deską.

Z reguły przeciętna osoba może zacząć samodzielną jazdę po około 10 godzinach zajęć z instruktorem.

Po raz kolejny: OCZYWIŚCIE! Narciarstwo, podobnie jak kolarstwo, to niekoniecznie sport ekstremalny. Można jeździć praktycznie w każdym wieku i nie wymaga to przecież atletycznej kondycji. Niektórzy z największych znanych nam pasjonatów zaczynali grubo po pięćdziesiątce!

To jeden z bardziej rozpowszechnionych mitów. Ludzie miewają większy dryg do jednego lub drugiego, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, by być jednocześnie narciarzem i snowboardzistą. Jest to natomiast świetna okazja, by spróbować sił w nowej dyscyplinie.

W szkółce BACY

zimowe szaleństwo spotyka się ze SKUTECZNĄ metodą!

Doświadczona KADRA

Profesjonalni instruktorzy zapewnią Ci bezpieczną, a przy tym ekscytującą przygodę na stoku.

Piękna OKOLICA

Ciesz się zapierającą dech urodą polskich Tatr i gromadź wspominania z najbardziej malowniczych zakątków.

SOLO lub z GRUPĄ

Jesteś graczem grupowym czy wilkiem-samotnikiem? Nie martw się: mamy lekcje przygotowane specjalnie dla Ciebie!

Grupy do 5 OSÓB

W piątkę zawsze raźniej! Dzięki zwartej grupie instruktor poświęci każdemu tyle czasu, ile trzeba, by podbijać górskie stoki.

Lekcje 2 i 3 godzinowe

Jeśli twardy z Ciebie zawodnik, 3-godzinna sesja szusowania z pewnością zaspokoi Twoją żądzę przygody.
0
%
Zadowolonych kursantów
0
+
Malowniczych tras
0
Doświadczonych instruktorów
0
+
Kilometrów stoku

Każdy wiek jest dobry na początek przygody z nartami

Nauka od najwcześniejszych lat to gwarancja mistrzostwa w młodym wieku. Z kolei początek w dorosłym życiu zapewnia przygodę, jakiej nie sposób sobie wyobrazić. Przekonajcie się!

Zarezerwuj lekcję!

+48 791 430 871

narty@bacatours.pl

Skiing & Snowboarding

Lessons for people of any age

and any level of proficiency

Ski enthusiasts, ski-bobbing adepts, snowboard lunatics – get ready for an unforgettable experience with Baca! The offer of our ski school is full of challenges regardless of the level of advancement. So, grease your skis – the winter madness you have been waiting for all year is now here!

If you’re just starting your adventure with ski bobbing, you’ve come to the right place. We offer classes in groups of up to 5 people. Our instructors select the routes according to the clients’ advancement – so as to provide them with maximum safety and at the same time provide you with fun on the slopes! 

SKI SCHOOL OFFER

Depending on the amount of free time and your plans we offer the following packages:

5-Day Course

Monday - Friday
450 PLN 5 x 2 hours

An immensely effective course that enables a rookie to learn skiing or snowboarding just in a few days!

Weekend Course

Saturday - Sunday
250 PLN 2 x 3 hours

An intensive, two-day long course for those who are striving to make the best out of both their bodies and time!

3-Day Course

Monday - Wednesday/ Wednesday - Friday
250 PLN 3 x 2 hours

A well-balanced course that constitutes a great solution for getting back in shape or performing a series workout.

INDIVIDUAL LESSONS

Fancy workout, fair company, and open slopes. Who’s ready?
 1. 1 p
 2. 2 pp
 3. 3 pp
 • 1 h
 • 100 zł
 • 130 zł
 • 160 zł
 • 2 h
 • 180 zł
 • 220 zł
 • 260 zł
 • 3 h
 • 260 zł
 • 300 zł
 • 340 zł

GROUP LESSONS

For families and friends who want to spend their time together.
 • 4/5 pp
 • 6/8 pp
 • 9/10 pp
 • 1 h
 • 200 zł
 • 245 zł
 • 300 zł
 • 2 h
 • 370 zł
 • 460 zł
 • 550 zł
 • 3 h
 • 550 zł
 • 680 zł
 • 800 zł

FAQ

along with our RESPONSES

We are a mobile school, operating in the whole Podhale region. We provide you with the comfort of choosing various locations, such as Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Gliczarów, Ząb, Zakopane, Witów, etc. The wide range of slopes allows you to carry out lessons near your accommodation. We prefer smaller resorts, so as not to waste time in queues and increase the safety of students on the routes. A full list of the slopes is available here.

Lessons take place on a track designated by the school or chosen by you (organized groups). Those who begin their adventure with winter sports are directed to the gentle slopes to gradually try their strengths on more difficult routes. The first lesson begins with instructions on how to use the equipment, how to move around the slopes, etc. Each lesson is preceded by a warm-up, which is essential for the safe conduct of the activities.

We should remember about dressing in layers so that we don’t get too hot or too cold. Follow the weather forecast to choose the right outfit for the conditions. Proper hydration and a decent highlander breakfast are essential.

As a school we do not rent equipment. We are happy to help you with the selection of skis or boards and cooperate with rentals that we can recommend to you. Practically on every slope you will find equipment rental, which you can use before the lesson.

Transport to the slope is not included in the lesson price. In order to benefit from the transport service, it is necessary to inform the School about it by phone no later than 24 hours before the start of the lesson.

Lessons are conducted by appropriately qualified and experienced instructors, ensuring that the students meet the strict safety standards of the Polish Ski Association.

Safety above all. Our instructors are experienced educators, working regularly with children and youth of all ages. We know how to enforce health and safety rules in the spirit of fun. We also encourage carers to watch their children’s actions.

You can start obviously at any age, provided your willingness and physical condition are on spot. The suggested minimum age for children is 3 years for learning to ski and 5 years for snowboarding.

As we are passionate about our school, we care about the satisfaction of all students: from those resistant to acrobats on the slopes and children of snow people. When someone visibly stands out from the group, we immediately move such a person to a group with the right level of difficulty. We are supposed to learn, not to be tired or bored!

Group course participants are selected according to their skills in order to make the most effective use of their learning time. Group lessons have a better effect due to healthy, sporty competition between participants and mutual motivation to overcome difficulties.

When you are following safety rules, there is nothing to be afraid of! Our friendly instructors will patiently explain step by step how to overcome your irrational fear and start an exciting adventure with your skis and/or board.

As a general rule, an average person can ski on their own after about 10 hours with an instructor.

Once again: of course! Skiing, like cycling, is not necessarily an extreme sport. You can enjoy skiing at almost any age and you don’t need to be athletic at all. Some of the greatest enthusiasts we know start out in their fifties!

This is one of the most common myths. People have a greater drift to one or the other, but there are no contraindications to be both skier and snowboarder at the same time. However, this is a great opportunity to try your luck in a new discipline.

With BACA Ski School

You can embrace WINTER FRENZY along with EFFICIENT LEARNING!

Experienced staff

Professional instructors will provide you with a safe, yet exciting adventure on the slopes.

Beautiful mountainside

Enjoy the breathtaking beauty of the Polish Tatra Mountains - from the most picturesque corners.

Individual and group lessons

Are you a group player or a lone wolf? Don't worry - we have lessons prepared especially for you!

Groups of up to 5 people

Five is always better! Thanks to this, the instructor will give you as much time as it takes to conquer the mountain slopes.

2 and 3 hour lessons

If you're a tough player, a 3-hour skiing session will certainly satisfy your desire for adventure.
0
%
Happy trainees
0
+
Scenic tracks
0
Experienced instructors
0
+
Kilometers of slope

Every age is good for the beginning of your skiing adventure

Learning at an early age is a guarantee of excellence as a young person. In turn, beginning in adulthood provides an adventure that is impossible to imagine. Check it out!

Book a lesson!

+48 791 430 871

narty@bacatours.pl